قهرمان مسابقات تنیس زیر ۱۲ سال دختران در کرمان

قهرمان مسابقات تنیس زیر 12 سال دختران در کرمان خانم زهرا سادات طاهری

قهرمان مسابقات تنیس زیر ۱۲ سال پسران در کرمان

قهرمان مسابقات تنیس زیر 12 سال پسران در کرمان آقای محمدامین ارجمند

قهرمان مسابقات تنیس زیر ۱۰ سال پسران در کرمان

قهرمان مسابقات تنیس زیر 10 سال پسران در کرمان آقای رامتین رافعی

قهرمان مسابقات تنیس زیر ۸ سال پسران در کرمان

قهرمان مسابقات تنیس زیر 8 سال پسران در کرمان آقای رامتین رافعی

قهرمانی مشترک برای ستاره‌های تنیس

تیم مشترک راجر فدرر و رافائل نادال موفق به کسب قهرمانی در مسابقات لیورکاپ شدند. تیم دو نفره راجر فدرر و رافائل نادال برای سومین...

آخرین خبر ها

لینک جدول چلنج

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1STBr9lb_6y1437U9RI_Vp0Z3IE--EBYRE2ngzImpXCY/edit?usp=sharing